BonArt - Těleso se špičkovými hudebníky

Home > Koncerty a akce > Bon Art Pops Orchestra

Nově vydáváme:


Jaroslav Svěceny - WAY OF LIFE

Spolupracujeme:


Dětská pěvecká soutěž SANREMO JUNIOR Odkaz na web Web partnerské společnosti Bon Art Pops Orchestra Moonlight Production

Bon Art Pops Orchestra (BAPO)

Narůstající zájem o koncerty, při nichž interprety populární hudby doprovází velký orchestr, vedl k založení tělesa, které by zvládlo na špičkové úrovni interpretaci skladeb nejrůznějších žánrů a stylů tak, jak je přináší dramaturgie koncertů pořádaných Bon Art Music, SE.

Na koncertech těchto pořadatelů jsou vedle sebe záměrně řazeny skladby z oblasti opery, symfonické a komorní tvorby, jazzu, swingu, rocku a popu. To přináší mimořádné nároky na jednotlivé hráče a proto je BAPO obsazen špičkovými hudebníky, kteří zcela splňují interpretační i technickou náročnost jednotlivých partů.

Po letech, kdy do pozic hráčů byli vybíráni hráči bez ohledu na pohlaví, jsme se v roce 2014 rozhodli, že obsadíme orchestr jenom ženami. Na koncertě Vánoční hvězdy v Karlíně se sešel orchestr v obsazení big bandu a doplněný dřevěnými dechovými nástroji, kompletními smyčci a rozšířenou sekcí bicích. Dámy se velmi osvědčily, a proto chceme i nadále jít touto cestou, a dle potřeb koncertů nebo nahrávání obsazovat orchestr ženami. Podle pořeby se orchestr jmenuje Bon Art Pops Orchestra, Bon Art Chamber Orchestra nebo Bon Art Symphony Orchestra. Podle ohlasů, které jsme získali, věříme, že jsme se vydali správnou cestou. V našich krajích takřka nezvyklost vidět trumpetistu nebo pozounistu ženu jsme tímto zlomili. Samotné nás překvapilo, kolik je schopných žen, které jsou schopné zahrát náročné sólové party v big bandové skladbě. Na rok 2015 máme mnoho požadavků, na doprovodné těleso, složené z dámského obsazení.

Logo

Copyright © 2000-2021 Bon Art

Všechna práva vyhrazena

Webdesign: Bonartmedia.cz